บ้านพักลุงทัน
  บ้านตันสัก
บ้านตันสัก
บ้านตันขนุน
บ้านตันยม
บ้านตันยอ
บ้านตันไผ่
บ้านหลานชาย 1-11
บ้านดอกดาวเรือง 1,2
บ้านดอกชบา 1,2
บ้านพิณธารา 1
บ้านพิณธารา 2
บ้านพิณธารา 3
บ้านพิณธารา 4
ลานอเนกประสงค์ 1
   
   

 

 

 

.... บ้านต้นสักเป็นบ้านหลังแรกที่สร้าง โดยบรรยากาศเหมือนอยู่กลางสวนผลไม้ซึ่งสามารถเก็บมารับ
รับประทานได้เลย ......

  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  บ้านตันขนุน
  .... บ้านต้นขนุนเป็นบ้านสอง ชึ่งบ้านสามารถเก็บ
ผลไม้ทาน ได้เลยจากระเบียบบ้าน และมีพื้นที่สำหรับการทำ บาบีคิวได้อีกด้วย....
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  บ้านต้นยม
  ....บ่านต้นยมเป็นบ้านหลังที่สาม
จุดเด่นของบ้านบ้านคือระเบียบบ้านที่กว้าง่เหมาะ กับการ ทำกิจกรรมต่างๆ ว่าจะเป็นร้องเพลงคาราโอะเกะและอื่นๆ....
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  บ้านต้นยอ
  ...บ้านต้นยอเป็นหลักที่สี่ชึ่งเป็นบ้านสองชั้นอยู่ติดกับแม่น้ำ
สามารถมองเห็นการล่องแก่ง ได้อย่างชัดเจน...
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  บ้านดอกชบา 1,2
  ...บ้านดอกชบา ห้องพักขนาด 2 คนนอน แบบบ้านแนว loft (ปูนเปลีอยผมสมไม้) ...
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  บ้านดอกดาวเรือง 1,2
  ...บ้านดอกดาวเรือง ห้องพักขนาด 2 คนนอน แบบบ้านแนว loft (ปูนเปลีอยผมสมไม้) ......
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  บ้านหลานชาย 1-11
  ....บ้านหลานชาย เป็นบ้านห้องแอร์ พักผ่อนเย็นสบายเหมาะกับการมาพักผ่อน หรือร้อนง่าย.....
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  บ้านต้นไผ่
...บ้านต้นไผ่เป็นบ้านหลังที่ห้า อยู่ติดแม่น้ำสามารถลง
ไปเล่นน้ำ ได้ เพราะมีระดับน้ำหลายระดับเหมาะสำหรับเด็ก.....
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  ลานอเนกประสงค์
  ..ลานอเนกประสงค์ เป็นที่ประชุมที่อยู่ติดริมแม่น้ำสามารถเห็น
การ พายเรือล่องแก่ง เเละยังสามารถรับรับคนได้ จุคนได้ 80 ท่าน...
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  บ้านพิณธารา 1
  ..บ้านพักขนาด 12 คนอน อยู่ติดริมแม่น้ำสามารถเห็น
การ พายเรือล่องแก่ง ...
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  บ้านพิณธารา 2
  ...บ้านพักขนาด 12 คนอน อยู่ติดริมแม่น้ำสามารถเห็น
การ พายเรือล่องแก่ง ...
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  บ้านพิณธารา 3
  ..ลานอเนกประสงค์ เป็นที่ประชุมที่อยู่ติดริมแม่น้ำสามารถเห็น
การ พายเรือล่องแก่ง เเละยังสามารถรับรับคนได้ จุคนได้ 80 ท่าน...
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
  บ้านพิณธารา 3
  ..ลานอเนกประสงค์ เป็นที่ประชุมที่อยู่ติดริมแม่น้ำสามารถเห็น
การ พายเรือล่องแก่ง เเละยังสามารถรับรับคนได้ จุคนได้ 80 ท่าน...
  +อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
   
     
 
       
       
 
ล่องแก่งลุงทัน &โฮมสเตย์ จ.พัทลุง
 
 

โทรศัพท์ : 0843953036(สาธิต), 083-3953730(ปัทมา) LINE ID: LungTun
อีเมล์ lungtun.kh@gmail.com . Facebook : www.facebook.com/lungtun.kh
108 ม.1บ้านลานข่อย เทศบาลลานข่อย อำเภอป่ะพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210